سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
آن که نخواهد آبرویش بریزد ، از جدال بپرهیزد . [نهج البلاغه]