سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
نزدیک است که حکیم، پیامبر گردد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]