سفارش تبلیغ
صبا
انصاف، دوستی را پایدار می کند . [امام علی علیه السلام]