سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
کاستی دانش، در دروغ و کاستی جدیت، در بازی است . [امام علی علیه السلام]