سفارش تبلیغ
صبا
حسد چون کم بود ، تن درست و بى غم بود . [نهج البلاغه]