سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
آن که به تو گمان نیک برد با نیکویى در کار گمان وى را راست دار [نهج البلاغه]