سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
هرگاه آدمی خوراکش را کم کند، درون شپر نور گردد [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]