سفارش تبلیغ
صبا
تباهی خرد در فریب خوردن از نیرنگهاست . [امام علی علیه السلام]