سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
خدا بر عهده نادانان ننهاد که دانش آموزند تا بر عهده دانایان نهاد که بدانان بیاموزند . [نهج البلاغه]