سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
خدا خرد را نزد کسى به ودیعت ننهاد ، جز که روزى او را بدان نجات داد . [نهج البلاغه]