سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
منفورترین مردم نزد خداوند، فقیر متکبّر وپیر زناکار و دانشمند بد کار است . [امام علی علیه السلام]